Parnassia Oy

Vuonna 1992 perustettu Parnassia on sijoitusalan perheyritys toisessa sukupolvessa. Yhtiö toimii aktiivisena sijoittajana arvopaperimarkkinoilla, vuokraustoiminnassa sekä muissa ei-julkisissa kohteissa.

Yrityksen toiminnan perustana on luotettavuus ja pitkäjänteisyys. Parnassian hallinto on organisoitu vastamaan perheyhtiön tavoitteita ja toiminnan kokoa sekä toiminnan kahta pääaluetta – vuokraustoimintaa ja arvopaperimarkkinoita.

 

Sijoitustoiminta

Perheyrityksen toiminnan kulmakivi on pitkäjänteisyys. Sijoitustoiminnassa ja arvopaperikaupassa Parnassia tavoittelee maltillisella riskillä kohtuullista tuottoa tarkasteltuna keskipitkällä ajanjaksolla, viisi-kymmenen vuotta.

 

Allokaatio sopeutetaan kulloiseenkin näkemykseen tulevasta markkinakehityksestä. Aktiivinen arvopaperikauppa ja sijoitusten kohdistaminen odotetun markkinakehityksen puitteissa antaa mahdollisuuden tavoitella myös ylituottoja. Toiminnassa käytetään maltillista velkavipua.

 

Parnassia hyödyntää sijoitustoiminnassaan sen käytettävissä olevia henkilöresursseja ja verkoston avulla saavutettavaa tausta- ja analyysitietoa.

Vuokraustoiminta

Osana toimintaansa Parnassia vuokraa omistamistaan kiinteistöistä hyvin hoidettuja ja kauniita koteja pitkäaikaiseen asumiseen. Kiinteistöt sijaitsevat Helsingin kantakaupungin alueella, Töölössä sekä Kaivopuistossa, monipuolisten palvelujen ympäröiminä.

 

Parnassian toimintaperiaatteisiin kuuluu joustava ja luotettava palvelu, jossa asiakkaan tarpeet tulevat huomioiduiksi. Kiinteistöistä ja vuokra-asunnoista pidetään erinomaista huolta, ja muuttuviin tilanteisiin reagoidaan nopeasti.

 

Parnassia noudattaa Suomen Vuokranantajien hyvää vuokratapaa sekä syrjimättömyyden periaatetta. Kaikkien kohteiden isännöinnistä vastaa Parnassia Oy.

Yhtiön hallitus

Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii laamanni Juhani Mäkinen.

Yhtiön hallituksen jäsenet ovat Susanna Rantanen, Janne Rantanen ja Leena-Maija Rantanen. Varajäsenenä Leena Rantanen. Yhtiön tilintarkastajana toimii AltumAudit Oy Ab.

Avainlukuja
15

Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 (M€)

62

Yhtiön omavaraisuusaste vuonna 2022 (%)