Järjestysmääräykset

Tulosta
Asukkaiden viihtyvyyden terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi Parnassian kiinteistöissä on voimassa kaupungin järjestyssäännön lisäksi seuraavat järjestysmääräykset:


1. Sekä kadun että sisäpihan puoleiset ulko-ovet pidetään suljettuina; niistä kuljettaessa on huolehdittava, että ovet sulkeutuvat kunnolla. Tavaran kuljetus yli sallitun kilomäärän on hisseissä kielletty.

2. Porraskäytävän siisteys vaatii

  • että huoneistoja ei tuuleteta käytävään
  • että tuuletusparvekkeiden ovet pidetään aina suljettuina
  • ettei tuuletusparvekkeita käytetä säilytyspaikkoina tai vaatteiden kuivattamiseen

 

3. Porraskäytävissä ja hisseissä tulee kulkea meluttomasti ja ovet sulkea mahdollisimman äänettömästi. Porraskäytävissä ei saa oleskella tarpeettomasti.

4. Tomuttaminen on sallittua vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla.

Asukkaita pyydetään huomioimaan muut asukkaat ja tuuletusparvekkeiden käyttäjät. Tuuletusparvekkeet on käytön jälkeen huolellisesti puhdistettava.

 

5. Kellarikerroksissa ja muissa yleisissä tiloissa on avotulen käyttö, paloluukkujen avaaminen, ikkunoiden auki jättäminen ja valojen palamaan jättäminen edesvastuun uhalla kielletty. Porrashuoneissa ja kellarikäytävillä on palo- ja pelastustoimilain mukaan kielletty tavaroiden säilyttäminen. Yhteisissä tiloissa tavaraa saa säilyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen varatuissa paikoissa. Hajuja tai muuta haittaa aiheuttavia aineita tai esineitä ei saa säilyttää näissä tiloissa.

6. Roskat ja jätteet on huolellisesti paketoituna ja lajiteltuina vietävä ympäristöä likaamatta jäteastioihin. Viemäreihin ei saa kaataa tai päästää sellaisia roskia tai jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen. WC:n viemäriin ei saa laittaa mitään muuta kuin sen tarkoituksen mukaista jätettä. Korjaus- ja muiden suurien jätteiden poiskuljetuksesta on sovittava huoltomiehen tai isännöitsijän kanssa. Asukas vastaa aina tällaisten jätteidenkuljetuksesta aiheutuneista kuluista.

7. Asukkaiden yörauhaa häiritsevä toiminta on kielletty klo 23.00 – 7.00 välisenä aikana. Naapureiden suostumuksella voidaan kuitenkin sallia järjestettäväksi perhejuhlia ym. tilaisuuksia, jotka kestävät myöhempään kuin klo 23:een. Huoneistoissa tai muussa kiinteistön tiloissa ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka siitä aiheutuvan melun, tärinän tai muun sellaisen haitan johdosta jatkuvasti ja kohtuuttomasti häiritsee naapureita. Kaupungin järjestyssäännön mukaan kaikenlainen ilmeisesti häiritsevä toiminta on kielletty riippumatta vuorokaudenajasta.

8. Rakenteiden tärvelemisestä, ikkunoiden särkemisestä, seinien raapimisesta, pihan istutusten vahingoittamisesta ym. vahingon aikaansaamisesta vaaditaan syylliseltä täysi korvaus. Vesijohtovuodoista ja muista putkivaurioista on asukkaan viipymättä ilmoitettava huoltomiehelle tai isännöitsijälle. Myös muista kiinteistössä ilmenevistä vaurioista tulee ilmoittaa isännöitsijälle.

9. Ulkoalueiden siisteys vaatii, ettei pihassa säilytetä tavaraa luvatta eikä mattoja tai vuodevaatteita tuuleteta ikkunoista.

10. TV- ym. ulkoantenneja ei saa asentaa. Sama määräys koskee myös kaikenlaisia mainoskilpiä ja julisteita.

11. Kotieläinten pitäjien on huolehdittava, ettei eläimiä päästetä käytäviin ilman valvojaa ja että eläimet pidetään talon yhteisillä alueilla kytkettyinä. Eläimiä ei saa päästää likaamaan talon yhteisiä alueita, seiniä tai jalkakäytäviä. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

12. Ajoneuvojen ajaminen ja pysäköiminen talon seinän viereen jalkakäytävälle on ehdottomasti kielletty, samoin moottoriajoneuvojen paikoitus piha-alueella.

13.Tuhoeläinten ja syöpäläisten esiintymisestä tulee heti ilmoittaa isännöitsijälle tai huoltomiehelle.

Edellä olevien sääntöjen lisäksi noudatettakoon, mitä yleiset lait, asetukset, järjestyslaki ja vuokrasopimus sekä asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys ja yhtiökokouksen päätökset määräävät.