Asuntoon muutto

Tulosta

Muuttoilmoitukset

Vuokranantaja kirjaa uudet asukkaat talonkirjaan ja antaa uusien asukkaiden tiedot huoltoyhtiölle. Huomioithan, että huoltoyhtiö avaa oven vain talonkirjaan merkityille henkilöille. Vuokralaisella on velvollisuus viipymättä ilmoittaa mahdollisista asukasvaihdoksista tai lisäyksistä vuokranantajalle. Vuokralainen/asukas tekee itse muut muuttoilmoitukset maistraattiin tai postiin. Muuttoilmoituksen voi tehdä jollakin seuraavista tavoista:

  • Netissä osoitteessa http://www.posti.fi/muuttoilmoitus/
  • Puhelimitse 0203 456 456 (24h/vrk)
  • Netistä tai posteista ja maistraateista saatavalla lomakkeella Maasta toiseen muutettaessa ilmoitus on aina tehtävä joko netissä tai kaavakkeella.

Uudet osoitetiedot kirjautuvat väestötietojärjestelmään maistraatin tai postin rekisteristä, josta ne päivittyvät automaattisesti useiden viranomais- ja muiden tahojen järjestelmiin. Lisätietoa aiheesta löytyy osoitteesta: http://www.posti.fi/muuttoilmoitus/

Avaimet

Avainten noutamisesta/luovutuksesta sovitaan tapauskohtaisesti. Avaimet luovutetaan asunnolla maksettua vuokravakuutta vastaan vuokrasopimuksen alkamispäivänä.

Kuntotarkastukset

Huoneiston kuntotarkastus suoritetaan yleensä sisäänmuuton yhteydessä yhdessä sovittavana ajankohtana. Tarkastuksessa täytetään kuntotarkastuslomake, jonka kumpikin osapuoli allekirjoittaa. Lähtötarkastus suoritetaan vuokrasuhteen päättyessä yhdessä sovittavana ajankohtana.

Vuokra ja muut maksut

Vuokra maksetaan vuokranantajan tilille kunkin kuun toisena (2.) päivänä, jollei toisin ole sovittu. Vuokranantaja toimittaa vuokralaiselle viitenumeroin varustetut tilisiirrot.

Mahdollinen vesimaksu, saunamaksu jne. maksetaan vuokran yhteydessä kunkin kuun toisena (2.) päivänä, jollei toisin ole sovittu. Huoneistokohtaiseen vedenmittaukseen perustuva tasauslaskutus tehdään vähintään neljännesvuosittain ja vuokrasuhteen päättyessä.

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi.
Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.
Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos huoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, ja muussa tapauksessa kolme kuukautta.
Vuokrasopimuksen irtisanominen tapahtuu toimittamalla kirjallinen ilmoitus Parnassian toimistolle taikka sähköpostitse osoitteeseen parnassia@parnassia.fi.

Irtisanomisilmoituksen tulee sisältää:

  • Vuokralaisen nimi sekä irtisanottavan huoneiston osoite.
  • Vuokrasuhteen päättymispäivä.

 

Lisäksi asukas voi ilmoittaa:

  • Tilinumeron vakuuden mahdollista palauttamista varten.
  • Toiveet liittyen näyttöajankohtiin ja järjestelyihin sekä avainten palautukseen.